ZITTING VAN DONDERDAG 18 JULI 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans

wnd. algemeen directeur

Joke Lievens

Verontschuldigd:

schepenen

Luc Van Craenendonck, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 18 juli 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 27 EN 28 - KENNISGEVING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 juli 2019

 

DESKUNDIGE ADMINISTRATIE SOCIALE DIENST - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 juli 2019

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER SENIORENPLUS - OPENVERKLARING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 juli 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG VAST BUREAU - 04/07/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 juli 2019

 

2019/39ND ONDERHOUDSCONTRACT AUTOMATISCHE DEUREN WZC - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 juli 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 27EN28- GOEDKEURING