ZITTING VAN DONDERDAG 21 MAART 2019

 

Aanwezig:

wnd burgemeester

Lieve Heurckmans

schepenen

Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

wnd. algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Hilde Valgaeren

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

PARAMEDISCH DESKUNDIGE DIËTIEK - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

NOTULEN, VERSLAG VAST BUREAU - 14/03/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

BESTELBONS - WEEK 11 - GOEDKEURING