ZITTING VAN DONDERDAG 11 APRIL 2019

 

Aanwezig:

wnd burgemeester

Hans De Groof

schepenen

Andreas Verbeke, Luc Van Craenendonck, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

Verontschuldigd:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren

 

Overzicht punten

Zitting van 11 april 2019

 

NOTULEN, VERSLAG VAST BUREAU - 04/04/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 11 april 2019

 

BESTELBONS - WEEK 14 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 11 april 2019

 

DELEGATIE VAN HET VAST BUREAU AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VOOR DE BEVOEGDHEID VOOR HET VOEREN VAN DE GUNNINGSPROCEDURE, DE GUNNING EN DE UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN DAGELIJKS BESTUUR MET BEPERKTE WAARDE - DELEGATIE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2019
Overzicht punten

Zitting van 11 april 2019

 

ONTWERPAGENDA - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 APRIL 2019 - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2019