Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 23 MAART 2020 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 maart 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 23 maart 2020

2) verslag raad voor maatschappelijk welzijn 23 maart 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

2020NR12 NIEUWBOUW SITE TEN HOVE EN PARKEERINFRASTRUCTUUR: STUDIEOPDRACHT - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving

Het ontwerp van een nieuwbouw op de site van Ten Hove, gelegen te Mol, Jakob Smitslaan 22 met parkeerinfrastructuur voor 100 extra autoparkeerplaatsen op dezelfde site.

Gunningswijze

Openbare procedure

Budget

22300000/011913 (actie 2/2/2)

Raming

€ 413.611,57 excl. btw of € 500.470,00 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Nieuwbouw site Ten Hove en parkeerinfrastructuur: studieopdracht” werd een bestek met nr. 2020NR12 opgesteld door de ontwerper, CAW De Kempen, KBO nr. BE 0464222895, Hofkwartier 23 te 2200 Herentals.

 

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

* Vast gedeelte: Deelopdracht 1 - Studieopdracht Nieuwbouw Site Ten Hove (Geraamd op: € 207.000,00 excl. btw of € 250.470,00 incl. 21 % btw)

* Vast gedeelte: Deelopdracht 2 - Parkeerinfrastructuur (Geraamd op: € 206.611,57 excl. btw of € 250.000,00 incl. 21 % btw)

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 413.611,57 excl. btw of € 500.470,00 incl. 21 % btw. De raming van deelopdracht 1 wordt door CAW De Kempen ten laste genomen voor € 144.500 excl. btw en door OCMW Mol voor € 62.500 excl. btw of 30% van de voorziene raming van 207.000 euro. Voor deelopdracht 2 wordt de raming van € 206.611,57 excl. btw volledig ten laste genomen door OCMW Mol.

 

De totale uitgave voor deze opdracht voor OCMW Mol wordt bijgevolg geraamd op € 269.111,57 excl. btw of € 325.625 incl. btw.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat CAW De Kempen de procedure zal voeren en in naam van OCMW Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

De publicatie gebeurt door het CAW De Kempen na goedkeuring van dit bestek door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Leidend ambtenaar Miriam Pauwels verleende gunstig advies.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020