Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 26 APRIL 2021 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 26 april 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

CIPAL - ALGEMENE VERGADERING OP 24 JUNI 2021 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 4 mei 2021 vraagt CIPAL om de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020

7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Bijlagen:

1) uitnodiging van 4 mei 2021

2) enkelvoudig financieel verslag

3) geconsolideerd financieel verslag

4) toelichtende nota

5) jaarverslag

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021