Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 7 JANUARI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 7 januari 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

PERSONEELSFORMATIE - AANPASSING - GOEDKEURING

Binnen het budget 2019 zijn twee voltijdse vacatures voor teamverantwoordelijke woonzorgcentrum, graad gegradueerd/gebrevetteerd verpleegkundige (afhankelijk van diploma), in statutair dienstverband voorzien. Om deze aanwervingen mogelijk te maken moet in de personeelsformatie de statutaire pool van de graden van gegradueerde verpleegkundige en gebrevetteerde verpleegkundige worden uitgebreid met twee voltijdse equivalenten.

 

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde een protocol van akkoord af.

 

Bijlage:

1) OOC_protocol_personeelsformatieOCMW

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) - AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER(S) - GOEDKEURING

De gemeente dient minstens één vertegenwoordiger aan de stellen in de Lokale Adviescommissie uit de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  Het is wenselijk om tevens plaatsvervangers aan te stellen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.