Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

POLITIEVERORDENING - DIGITALE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZONDER FYSIEK PUBLIEK MAAR MET LIVESTREAMING OP 22 FEBRUARI 2021 - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 3 februari 2021 de politieverordening uit inzake de digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zonder fysiek publiek maar met livestreaming op 22 februari 2021.

Deze beslissing dient ter bekrachtiging voorgelegd te worden in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 3 februari 2021

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 3 februari 2021 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 18 JANUARI 2021 - GOEDKEURING

De notulen van 18 januari 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 18 januari 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

BUDGET 2021 - NOMINATIEVE SUBSIDIES - GOEDKEURING

De gemeente Mol voorziet een nominatieve subsidie voor een aantal Molse verenigingen en instellingen. Het is billijk om de begunstigde vereniging of instelling financieel te ondersteunen gelet op de aard van hun activiteiten. De gemeenteraad is bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

 

Bijlage:

1) Lijst nominatieve subsidies 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

2021KB10 AANSTELLING INTERIMKANTOOR VOOR JOBSTUDENTEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten (vakantiewerk & weekendwerk) voor diverse diensten.

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

61700000/011200 (actie 8/2/4)

Raming

€ 460.000,00 excl. btw of € 556.600,00 incl. 21 % btw voor 4 jaar, waarvan de helft ten laste van de gemeente en de helft ten laste van het OCMW.

 

In het kader van de opdracht “Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten” werd een bestek met nr. 2021KB10 opgesteld door de dienst personeel.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten 2021), raming: € 115.000,00 excl. btw of € 139.150,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 1 (Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten 2022), raming: € 115.000,00 excl. btw of € 139.150,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 2 (Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten 2023), raming: € 115.000,00 excl. btw of € 139.150,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 3 (Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten 2024), raming: € 115.000,00 excl. btw of € 139.150,00 incl. 21 % btw.

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 460.000,00 excl. btw of € 556.600,00 incl. 21 % btw, waarvan de helft ten laste van de gemeente en de helft ten laste van het OCMW.

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden en kan driemaal met een jaar verlengd worden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Mol de procedure zal voeren en in naam van OCMW Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Bijlagen:

1) bestek interimkantoor

2) bijlage B Kader uitzendarbeid

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

2021NR06 LEVEREN EN PLAATSEN VAN CONTAINERKLASSEN OP SCHOOL HEIDEHUIZEN INCL. VERPLAATSEN CONTAINERS GINDERBUITEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Het project omvat het plaatsen van 2 nieuwe gestapelde containerklassen voor de school ‘Mozawiek’ te Mol-Heidehuizen. Dit in het kader van een uitbreiding van de kleuterschool tot lagere school.

Verder omvat de opdracht de verplaatsing van een bestaande klascontainer op de site van de school ‘Klim-op’ naar een andere locatie binnen de gemeente Mol.

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

22100007/080001-INVESTERING-U

Raming

€ 103.773,58 excl. btw of € 110.000,00 incl. 6 % btw

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van containerklassen op school Heidehuizen incl. verplaatsen containers Ginderbuiten” werd een bestek met nr. 2021NR06 opgesteld door de dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Patrimonium en Projecten.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.773,58 excl. btw of € 110.000,00 incl. 6 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Bijlagen:

1) Bestek

2) Grondplannen

3) Inplantingsplan

4) Veiligheids-en gezondheidsplan

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

2021NR11 DUURZAME GEBOUWEN - KADEROVEREENKOMST - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

De kaderovereenkomst vormt het juridisch kader om gebruik te kunnen maken van voornamelijk de betalende diensten van Duurzame Gebouwen maar ze is ook nodig voor het gebruik van E-lyse (in het kader van GDPR) wat in Mol frequent gebruikt wordt.

 

Aan alle lokale besturen werd een nieuwe kaderovereenkomst bezorgd. De kaderovereenkomsten van voor 1/1/2020 zijn immers niet meer geldig gezien de fusie van Infrax en Eandis tot Fluvius.

 

Er wordt een kaderovereenkomst voorgesteld tussen Gemeente Mol en Iveka, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout met ondernemingsnummer 0222.030.426, de distributienetwerkbeheerder (DNB). De DNB treedt op via Fluvius System Operator CV, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

 

Ook voor OCMW Mol wordt een kaderovereenkomst voorgesteld op de raad van maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021.

 

De uitvoeringscontracten/projectcontracten die voor een specifiek project worden opgemaakt, verwijzen steeds naar deze kaderovereenkomst.

 

Bijlage:

1) Kaderovereenkomst

 

Goedkeuring kaderovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

2019/15NR SANERING OVERSTORTEN WILGENSTRAAT (NAAR SCHEPPELIJKE NETE EN KROPLOOP): ONTWERPOPDRACHT - PRINCIPE - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Aquafin dient volgende werken uit te voeren “22.206 Sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en Kroploop”. Aangezien de gemeente beslist heeft voetpaden te vernieuwen van Wilgenstraat en Ginderbuiten (tussen Wilgenstraat en Kastanjestraat) zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Het is aangewezen om met Aquafin nv samen te werken in het kader van samenaankopen.

 

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen Aquafin nv en Gemeente Mol.

 

Aquafin wordt aangeduid om op te treden als opdrachtgevend bestuur en zal steeds de procedure voeren en in naam van gemeente Mol en Aquafin bij de gunning, sluiting en uitvoering van de opdracht optreden.

 

Leidend ambtenaar Jesper Vanhoof verleende gunstig advies.

 

Bijlage:

1)      Samenwerkingsovereenkomst

 

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

2021NR01 BUSVERVOER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VAN 19/04/2021 TOT 30/06/2022 - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Perceel 1: kinderclub Krekeltje naar de scholen in het centrum van Mol en verschillende kinderclubs- woensdagwerking deel 1: Elke woensdagmiddag wordt volgende toer gereden:

11:30 vertrek aan kinderclub Krekeltje -> bus rijdt naar Rozenberg -> bus rijdt naar GO schrijvertje-> bus rijdt naar College -> bus rijdt naar Rijpad -> bus rijdt naar Rozenberg -> bus rijdt naar kinderclub Bieke -> bus rijdt naar kinderclub Krekeltje -> bus rijdt naar kinderclub Windekind -> bus rijdt naar kinderclub Baloe -> bus rijdt naar kinderclub Robbedoes -> bus rijdt naar kinderclub Windekind.

 

Perceel 2: Busvervoer kinderclub Windekind naar school Achterbos en verschillende kinderclubs - woensdagwerking deel 2: elke woensdagmiddag wordt volgende toer gereden: 11:45 vertrek aan kinderclub Windekind -> bus rijdt school 'De Toren' -> bus rijdt naar kinderclub Windekind en zet daar de kinderen af -> bus rijdt naar kinderclub Pardoes -> bus rijdt naar kinderclub Timon -> bus rijdt naar kinderclub Loewie -> bus rijdt naar kinderclub Mowgli -> bus rijdt naar kinderclub Windekind en zet daar de kinderen af.

 

Perceel 3: Busvervoer kinderclub Krekeltje naar Tovertuin vestiging ‘Singellaan’: Tijdens het schooljaar moet er elke schooldag (met uitzondering van woensdag) sporadisch ’s morgens om 8u15 en regelmatig ’s avonds om 15u20 volgende toer gereden worden: tussen kinderclub Krekeltje  (Don Boscostraat 37A) en Tovertuin vestiging ‘Singellaan’ (Singellaan 1) en terug.

Het doorgeven van de ritten ’s morgens zal dezelfde ochtend om 7 uur gebeuren. Het doorgeven van de ritten ’s avonds zal de week voordien op vrijdag gebeuren.

 

Perceel 4: Busvervoer kinderclub Windekind (Achterbos) naar Vrije basisschool De Toren: Tijdens het schooljaar moet er elke schooldag zowel ’s morgens om 8u20 als ’s avonds om 15u20 (met uitzondering van woensdagnamiddag) volgende toer gereden worden: tussen Kinderclub Windekind (Achterbos) en de vrije basisschool de Toren en terug.

 

Perceel 5: Busvervoer kinderclub Timon (Wezel) naar Vrije kleuter- en basisschool Wezel: Tijdens het schooljaar moet er elke schooldag zowel ’s morgens om 8u10 als ’s avonds om 15u10 volgende toer gereden worden: tussen Kinderclub Timon (Wezel) en de vrije kleuter- en basisschool Wezel en terug.

 

Perceel 6: Busvervoer kinderclub Krekeltje, (Don-Boscostraat 37A, 2400 Mol) naar de scholen in het centrum van Mol: Basisschool Rozenberg, basisschool Schrijvertje, Sint-Jan Berchmanscollege en kleuterschool Rijpad.

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

61500190/094500 actie 5/2/5

Raming

€ 141.606,00 excl. btw of € 150.102,36 incl. 6 % btw

 

In het kader van de opdracht “Busvervoer BKO 19/4/2021 - 30/06/2022” werd een bestek met nr. 2021NR01 opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Busvervoer kinderclub Krekeltje naar de scholen in het centrum van Mol - woensdagwerking deel 1);

* Perceel 2 (Busvervoer kinderclub Windekind naar de school van Achterbos en verschillende kinderclubs - woensdagwerking deel 2);

* Perceel 3 (Busvervoer kinderclub Krekeltje naar Tovertuin, vestiging ‘Singellaan’);

* Perceel 4 (Busvervoer Achterbos: vanuit Kinderclub Windekind (Achterbos) en de vrije basisschool 'De Toren' en terug’);

* Perceel 5 (Busvervoer kinderclub Timon (Wezel) naar Vrije kleuter- en basisschool Wezel);

* Perceel 6 (Busvervoer kinderclub Krekeltje, Don Boscostraat 37A te 2400 Mol naar de scholen in het centrum).

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 141.606,00 excl. btw of € 150.102,36 incl. 6 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

STREEKPLATFORM KEMPEN - ONDERSCHRIJVEN KEMPENPACT2030 - GOEDKEURING

Streekplatform Kempen, Antwerpseweg 1 in Geel stelt het Kempenpact2030 en haar 10 hefboomprojecten voor in een brief aan de gemeente Mol.

Tevens nodigen ze de gemeente uit om dit Kempenpact2030 bewust te onderschrijven door het nemen van een gemeenteraadsbesluit.

 

Bijlagen:

1)      Brief aan lokale besturen

2)      Kempenpact2030

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

ACHTERBOS - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN DE OMGEVINGSVERGUNNING 2019/576 - GOEDKEURING

Op 22 juni 2020 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen met gratis grondafstand van de percelen gelegen 5de afdeling, sectie C, nummers 349E3 en 349W2, respectievelijk 12ca en 18ca groot, goed.

 

Op 16 juli 2020 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het slopen van een bestaande eengezinswoning met aanhorigheden en een bestaande berging, en het bouwen van een meergezinswoning met 4 appartementen en een studio, het bouwen van een garagebox en het aanleggen van parkings.

 

In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de percelen, met kadastrale gegevens 5de afdeling, sectie C, nummers 349E3 en 349W2, gratis dienen te worden afgestaan aan de gemeente Mol, om ingelijfd te worden in de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattesten Ovam

2)      Kadastrale gegevens

3)      Notarisbrief

4)      Ontwerpakte

5)      VK plan

6)      VK vergunning

7)      Zaak van de wegen OMG2019-576

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

OMG 2020/539 - ZAAK VAN DE WEGEN, GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING BUURTWEG, VASTSTELLEN NIEUW ROOILIJNPLAN - GOEDKEURING

Op 9 december 2020 heeft de Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting CVBA SO gevestigd te Bosveld 152, 2400 Mol een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van bestaande gebouwen, het rooien van 11 bomen, het opbreken van bestaande infrastructuur, het bouwen 3 appartementsgebouwen met in totaal 24 sociale huurappartementen, omgevingsaanlegwerken (fase 2) en het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 244.

Het dossier werd op 14 december 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen te Mol, Emiel Becquaertlaan 37, St.-Antoniusstraat 3, kadastraal bekend als afdeling 5 sectie C nrs. 1437V6, 1437F6, 1437E6, 1437X4, 1437Z4, 1437W6, 1437T6 en 1437Z6.

Uiterste beslissingsdatum: 28 mei 2021.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de omgevingsvergunningsaanvraag de zaak van de wegen goed te keuren:

- het deels afschaffen van de voetweg nr. 244 cfr bijgevoegd rooilijnplan.;

- het deels afschaffen van de rooilijn St.-Antoniusstraat cfr bijgevoegd rooilijnplan;

- de vaststelling van de nieuwe rooilijnen cfr bijgevoegd rooilijnplan;

- de loten 1, 2, en 3 kosteloos in te lijven in het gemeentelijk openbaar domein.

 

Bijlagen:

1)      Ontworpen rooilijnplan

2)      Nota rooilijnplan

3)      Inplantingsplan - bestaande toestand

4)      Inplantingsplan - nieuwe toestand

5)      Inplantingsplan - wegenwerken

6)      Legende infrastructuur

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

OMG 2020/27 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 1 lot dat bestemd is voor een eengezinswoning in open bebouwing waarbij een gedeelte met een oppervlakte van 51 ca ingelijfd wordt in het openbaar domein werd ingediend op 3 september 2020.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2020116379.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie D nrs. 107/2  en 108D (Feynend 66).

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 1 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 2, een strook grond met een oppervlakte van 51 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van landmeter Livens dient daartoe lot 2 met een oppervlakte van 51 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van  het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1) Plan bestaande toestand

2) Verkavelingsplan

3) Verkavelingsvoorschriften

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 2 met een oppervlakte van 51 ca in het openbaar domein ter realisatie van de rooilijn wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

OMG 2020/29 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 3 loten waarbij lot 1 bestemd is voor een eengezinswoning in open bebouwing, lot 2 uit de verkaveling gesloten wordt omdat dit reeds bebouwd is en lot 3 ingelijfd wordt bij het openbaar domein werd ingediend op 11 september 2020.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2020120116.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 1) sectie G nr. 55G (Dalstraat 91). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 9 oktober 2020 tot en met 7 november 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 1 a 32 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 28 januari 2021 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 22 februari 2021 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter Johan Schoeters dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 1 a 32 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1)      kennisname cbs van 28 januari 2021 betreffende zaak der wegenis vk202029

2)      motivatie_verkaveling_Dalstraat

3)      verkavelingsplan_Dalstraat

4)      VK_202029_Dalstr-Heuvelstr.doc

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3. in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021