ZITTING VAN MAANDAG 27 JULI 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

wnd algemeen directeur

Joke Lievens

Verontschuldigd:

schepen

Hilde Valgaeren

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

schepen Andreas Verbeke verlaat de vergadering vanaf punt 5.

 

Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENINGEN - GOEDKEURING

Goedgekeurd

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 24 juli 2020 werd volgende politieverordening door de burgemeester getroffen:

 

- politieverordening - verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - goedkeuring

 

Op 25 juli 2020 werd volgende politieverordening getroffen:

 

- politieverordening - verkleinen van de sociale bubbel, samenscholingsverbod, invoeren van een registratieverplichting, verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - goedkeuring

 

Juridische gronden

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld".

 

Bijlagen

1) besluit van de burgemeester van 24 juli 2020

2) besluit van de burgemeester van 25 juli 2020