Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Besluit van 5 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

 

Bijlagen:

1) proces-verbaal van het hoofdstembureau van Mol betreffende de kiesverrichtingen die hebben plaatsgehad op 14 oktober 2018

2) besluit Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen van 5 december 2018

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Mededeling benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Ministerieel Besluit van 20 november 2018 houdende de benoeming van de heer Wim Caeyers tot burgemeester van de gemeente Mol.

Afschrift van het eedafleggingsformulier van de nieuwe burgemeester van 6 december 2018.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Installatie van de gemeenteraadsleden

- afstand van mandaat

- onderzoek geloofsbrieven

- eedaflegging

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Ontwerp van de opgelijste rangorde van de gemeenteraadsleden als bijlage.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Op datum van 17 december 2018 werd 1 akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter ingediend, met name de voordracht van de heer Peter Van Rompaey.

 

Bijlage:

- voordrachtakte

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Verkiezing van de schepenen en eedaflegging

Op datum van 14 december 2018 werd 1 gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen ingediend:

       1e schepen: Andreas Verbeke

       2e schepen: Lieve Heurckmans

       3e schepen: Hilde Valgaeren

       4e schepen: Luc Van Craenendonck, einddatum: 31-03-2023

opvolger: Frederik Loy vanaf 01-04-2023

       5e schepen: Hans De Groof

       6e schepen: Maria Belmans, einddatum: 31-12-2021

opvolger: Lotte Vreys vanaf 01-01-2022

 

Bijlage:

- voordrachtakte

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Vaststelling van de fracties

Er werd geen akte van fractievorming ingediend waardoor er geen lijst opgesplitst wordt in 2 fracties.

Ontwerp van vaststelling fracties als bijlage.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

Verkiezing van de politieraadsleden

Er werden 6 akten van voordracht van kandidaat-effectieve leden ingediend op 14 december 2018.

Als bijlage de kandidatenlijst van effectieve leden en opvolgers.