ZITTING VAN MAANDAG 7 JANUARI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

uittredend voorzitter

Peter Berghmans

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Christophe Verdonck, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Koen Dillen, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Frederik Loy, Maarten Van Camp, Lander Geyzen, Lien Maes, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Peter Van Rompaey is raadslid vanaf punt 1.

Peter Van Rompaey is voorzitter vanaf punt 6.

uittredend voorzitter Peter Berghmans verlaat de vergadering vanaf punt 6.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

KENNISNEMING GELDIGVERKLARING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

Uit het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Mol betreffende de kiesverrichtingen die hebben plaatsgehad op 14 oktober 2018, met het oog op de samenstelling van de gemeenteraad van de gemeente Mol, blijkt dat volgende personen werden verkozen:

 

a) als gemeenteraadslid:

 

Voor lijst nr. 1, sp.a:

Kathleen Deckx, Tomas Sergooris, Paul Vanhoof, Zehra Ünlü

 

Voor lijst nr. 2, N-VA:

Andreas Verbeke, Hilde Valgaeren, Koen Dillen, Wendy Soeffers, Hans De Groof, Mia Belmans, Greet Van Tiggelen, Davy Geboers, Jan Vangheel, Anneleen Dom

 

Voor lijst nr. 3, CD&V:

Wim Caeyers, Servais Verherstraeten, Paul Rotthier, Lieve Heurckmans, Luc Van Craenendonck, Lotte Vreys, Christophe Verdonck, Peter Van Rompaey, Hanne Paepen, Jos Lodewijckx

 

Voor lijst nr. 5, Vlaams Belang:

Ruben Beckers, Lien Maes, Sofie Molenberghs

 

Voor lijst nr. 6, Open Vld+:

Hans Schoofs, Bas Van Olmen, Ria Melis

 

Voor lijst nr. 7, MeMo-MeerMol:

Koen Van Gompel, Rik Geyzen, Lander Geyzen

 

 

b) als opvolger:

 

Voor lijst nr. 1, sp.a:

Nele Schrevens, Masha Celen, An Joos, Jos Cools, Wim Verreyt, Brigitte Schuerwegen, Marc Cools, Ralf Celen, Roger Alen, Kim Marien, Marina Van Reusel, Tilli Thimm, Svea Antonsson, Wally Antonsson, Benny Princen, Eveline Dinothé, Karen Geukens, Dymphna Smets, Mireille Weckx-Van Dijk, Ruud Jansen, Alwin Appels, Senne Starckx, Julia De Wit, Maurice Van Decraen, Jeannine Geerts, Rik Vos, Joke Renaerts, Dirk Van Den Bergh, Bart Campo

 

Voor lijst nr. 2, N-VA:

Maarten Van Camp, Nelly Eyckmans, Els Ceulemans, Lena Lenaerts, Shana Roosen, Laurens Meynen, Marc Van Roy, Mieke Meert, Annelies Lenaerts, Piet Lamberts-Van Assche, Nanou Maes, Wendy Wouters, Lien Mertens, Vic Van Hees, Paul Janssen, Joost Vanhoof, Dylan Geyzen, Monique Miseur, Steffy Paskai, Bart Lenaerts, Jasper Van Buggenhout, Marc Smets, Madeleine Duisters

 

Voor lijst nr. 3, CD&V:

Frederik Loy, Katrien Essers, Chris Xhenseval, Mehmet Arikan, Linda De Pooter, Jef Van Hecken, Stef Vandycke, Annita Geboers, Ann Smeyers, Stef Laurent, Linda Mariën, Eveline Leysen, Emiel Ruts, Jolien Vandeperre, Jens Timmermans, Marjet Schoondermark, Britt Haepers, Johan Geuens, Liz Janssens, Marina Coomans, Bart Delvaux, Sherida Kerpens, Mandy Borgers

 

Voor lijst nr. 5, Vlaams Belang:

Debbie Oeyen, Koen Boeckx, Sonja Geysen, Nele Van Roey, Leo Paessens, Jimmy Jaenen, Janne Loyens, Kris Helsen, Jacqueline Rutten, Heidi Weyts, Christophe Sacré, Leo Delien, Jules Goossens, Greta Maerschalck, Pedro Wittewrongel, Chris Doms, Axel Spaenenborgh

 

Voor lijst nr. 6, Open Vld+:

Cindy Dexters, Nick Bergmans, Charlotte Verdonck, Katrien Leysen, Tine Caeyers, Diane Helsen, Thomas Verheyen, Valérie Cools, Pilar Vleugels, Ellen De Meulder, Stef Plessers, Eric Bosmans, Hans Drees, Nurcan Kurnaz, Esteban Vreysen, Marc Van Den Borne, Mattias Caers, Marieke Cooymans, Rik Kreintz, Kevin Bertels, Liesbet Melotte, Pieter Sannen, Tinny Noyens, Veerle Mertens, Jorry Plessers, Marc Kaers, Bart Van Geel, Ingrid Kerckhofs, Maarten Kesselaers, Josiane Cools

 

Voor lijst nr. 7 MeMo-MeerMol:

Solange Abbeloos, Tom Geboers, Lutgart Bergmans, Fien Van Gompel, Paul Surgeon, Eric De Ridder, Guy Nuyens, Geert Claes, Silke De Ridder, Marijke Fierens, Ilse Talboom, Pam Penasse, Ingrid Abbeel, Fons Bens, Inge Vanhoof, Wout Bols, Sandra Van Eynde, Kris Van Baelen, Nicole Meeus, Door Van Dooren, Marina Geudens, Richard Den Hartog, José Michiels, Gert Van Herck, Katrien Thiry, Gaby Cools, Yareck Van Gestel, Zjef Vanderoye, Glen Geeraerts, Koen Cartuyvels

 

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur - artikel 6.

 

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikels 203 en 204.

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse rechtscolleges, artikel 28.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen heeft bij brief van 10 december 2018 haar besluit van 5 december 2018 overgemaakt aan de gemeente houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen in Mol van 14 oktober 2018.

 

Bijlagen

1) proces-verbaal van het hoofdstembureau van Mol betreffende de kiesverrichtingen die hebben plaatsgehad op 14 oktober 2018

2) besluit Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen van 5 december 2018

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

MEDEDELING BENOEMING EN EEDAFLEGGING VAN DE BURGEMEESTER

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

Bij Ministerieel Besluit van 20 november 2018 wordt de heer Wim Caeyers benoemd tot burgemeester van de gemeente Mol, met ingang van 1 januari 2019.

 

Op 6 december 2018 ontvangt het gemeentebestuur een schrijven van de gouverneur van de provincie Antwerpen waaruit blijkt dat de heer Wim Caeyers op donderdag 6 december 2018 de decretale eed in de hoedanigheid van burgemeester heeft afgelegd, waarna de gouverneur de heer Wim Caeyers aangesteld heeft verklaard.

 

Juridische gronden

Het decreet van 22 december over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 58.

 

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

 

Ministerieel besluit van 20 november 2018 houdende de benoeming van de heer Wim Caeyers tot burgemeester van de gemeente Mol.

 

Bijlagen

1) Ministerieel Besluit van 20 november 2018 houdende de benoeming van de heer Wim Caeyers tot burgemeester van de gemeente Mol.

2) Afschrift van het eedafleggingsformulier van de nieuwe burgemeester van 6 december 2018.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming, eedaflegging en aanstelling van de heer Wim Caeyers als burgemeester van de gemeente Mol met ingang van 1 januari 2019.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

INSTALLATIE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

Uit het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Mol betreffende de kiesverrichtingen die hebben plaatsgehad op 14 oktober 2018, met het oog op de samenstelling van de gemeenteraad van de gemeente Mol, blijkt wie er verkozen werd als gemeenteraadslid en als opvolger.

 

Met haar brief van 10 december 2018 deelt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen haar besluit van 5 december 2018 mee over de juistbevinding van het proces-verbaal van het hoofdbureau van de gemeente Mol over de vaststelling van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers en van de geldigverklaring van de verkiezingsuitslag van zondag 14 oktober 2018.

 

Juridische gronden

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169.

 

Artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 49 en 59 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

In toepassing van artikel 6 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dient de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden te onderzoeken en goed te keuren.

 

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van het mandaat als gemeenteraadslid, ingediend door mevrouw Kathleen Deckx, verkozen op lijst nr. 1, met haar brief van 28 november 2018 en van de afstand van het mandaat als gemeenteraadslid ingediend door mevrouw Nele Schrevens, verkozen op lijst nr. 1 tot eerste opvolger, met haar brief van 29 november 2018.

Mevrouw Masha Celen is tot tweede opvolger verkozen op lijst nr. 1, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Door deze tweede opvolger werden de nodige geloofsbrieven overgemaakt.

Masha Celen - die zich met haar brief van 28 december 2018 verontschuldigd heeft wegens verblijf in het buitenland om studieredenen - zal op de eerstvolgende gemeenteraad waarin zij niet verontschuldigd is worden uitgenodigd om de eed af te leggen als gemeenteraadslid.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van het mandaat als gemeenteraadslid, ingediend door de heer Rik Geyzen, verkozen op lijst nr.7, met zijn brief van 29 november 2018.

Mevrouw Solange Abbeloos is tot eerste opvolger verkozen op lijst nr. 7, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Door deze eerste opvolger werden de nodige geloofsbrieven overgemaakt.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van het mandaat als gemeenteraadslid, ingediend door de heer Paul Rotthier, verkozen op lijst nr. 3, met zijn brief van 30 november 2018.

De heer Frederik Loy is tot eerste opvolger verkozen op lijst nr. 3, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Door deze eerste opvolger werden de nodige geloofsbrieven overgemaakt.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van het mandaat als gemeenteraadslid, ingediend door mevrouw Greet Van Tiggelen, verkozen op lijst nr. 2, met haar brief van 6 december 2018.

De heer Maarten Van Camp is tot eerste opvolger verkozen op lijst nr. 2, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Door deze eerste opvolger werden de nodige geloofsbrieven overgemaakt.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van het mandaat als gemeenteraadslid, ingediend door de heer Ruben Beckers, verkozen op lijst nr. 5, met zijn brief van 27 december 2018. Eerste opvolger op lijst nr. 5, mevrouw Debbie Oeyen, meldt in haar brief van 29 november 2018 dat zij niet meer woonachtig is in Mol. Zij voldoet bijgevolg niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

De heer Koen Boeckx is tot tweede opvolger verkozen op lijst nr. 5, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Door deze tweede opvolger werden de nodige geloofsbrieven overgemaakt.

 

De afstand van mandaat van bovenvermelde personen is nu definitief aangezien de gemeenteraad er akte van heeft genomen conform artikel 8 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Enkel de verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden kunnen de decretale eed afleggen.

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven bestaat erin dat de gemeenteraad nagaat of de verkozen kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en of ze zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid bevinden.

 

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elk lid van de gemeenteraad moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij/zij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn/haar verkiezing geen bezwaren bestaan.

 

Door de kandidaten werden hiertoe navolgende documenten ingediend:

-een recent uittreksel uit het bevolkingsregister,

-een recent uittreksel uit het strafregister,

-een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen werden tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.

 

Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden om heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.

 

De heer Wim Caeyers heeft op 6 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de gouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid.

 

De verkozenen worden door de uittredend voorzitter, de heer Peter Berghmans, verzocht de voorgeschreven eed in zijn handen af te leggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

 

Bijlagen

- afstand van mandaten

- geloofsbrieven

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de afstanden van mandaat door mevrouw Kathleen Deckx, mevrouw Nele Schrevens, de heer Henri Geyzen, de heer Paul Rotthier, mevrouw Greet Van Tiggelen en de heer Ruben Beckers.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt er akte van dat mevrouw Debbie Oeyen niet meer woont in Mol en bijgevolg niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven met eenparigheid van stemmen goed van:

 

LIJSTNR.NAAM LIJSTNAAM VERKOZENEN

1sp.aTomas Sergooris

1sp.aPaul Vanhoof

1sp.aZehra Ünlü

1sp.aMasha Celen

2N-VAAndreas Verbeke

2N-VAHilde Valgaeren

2N-VAKoen Dillen

2N-VAWendy Soeffers

2N-VAHans De Groof

2N-VAMaria Belmans

2N-VADavy Geboers

2N-VAJan Vangheel

2N-VAAnneleen Dom

2N-VAMaarten Van Camp

3CD&VServais Verherstraeten

3CD&VLieve Heurckmans

3CD&VLuc Van Craenendonck

3CD&VLotte Vreys

3CD&VChristophe Verdonck

3CD&VPeter Van Rompaey

3CD&VHanne Paepen

3CD&VJozef Lodewijckx

3CD&VFrederik Loy

5Vlaams BelangLien Maes

5Vlaams BelangSofie Molenberghs

5Vlaams BelangKoen Boeckx

6Open Vld+Hans Schoofs

6Open Vld+Bas Van Olmen

6Open Vld+Ria Melis

7Memo-MeermolKoen van Gompel

7Memo-MeermolLander Geyzen

7Memo-MeermolSolange Abbeloos

 

Artikel 4

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van volgende personen en van hun aanstelling als gemeenteraadslid.

 

LIJSTNR.NAAM LIJSTNAAM VERKOZENEN

1sp.aTomas Sergooris

1sp.aPaul Vanhoof

1sp.aZehra Ünlü

2N-VAAndreas Verbeke

2N-VAHilde Valgaeren

2N-VAKoen Dillen

2N-VAWendy Soeffers

2N-VAHans De Groof

2N-VAMaria Belmans

2N-VADavy Geboers

2N-VAJan Vangheel

2N-VAAnneleen Dom

2N-VAMaarten Van Camp

3CD&VServais Verherstraeten

3CD&VLieve Heurckmans

3CD&VLuc Van Craenendonck

3CD&VLotte Vreys

3CD&VChristophe Verdonck

3CD&VPeter Van Rompaey

3CD&VHanne Paepen

3CD&VJozef Lodewijckx

3CD&VFrederik Loy

5Vlaams BelangLien Maes

5Vlaams BelangSofie Molenberghs

5Vlaams BelangKoen Boeckx

6Open Vld+Hans Schoofs

6Open Vld+Bas Van Olmen

6Open Vld+Ria Melis

7Memo-MeermolKoen van Gompel

7Memo-MeermolLander Geyzen

7Memo-MeermolSolange Abbeloos

 

Artikel 5

De gemeenteraad neemt kennis van de verhindering van mevrouw Masha Celen, die schriftelijk aan de voorzitter heeft gemeld dat zij wegens studieredenen in het buitenland vertoeft en de voorgeschreven eed kan afleggen tijdens de vergadering van de gemeenteraad van maart 2019.

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld.

 

Het belang of nut van het opmaken van de rangorde van de gemeenteraadsleden is thans voornamelijk gelegen in het aanduiden van het raadslid dat, desgevallend, de voorzitter van de gemeenteraad moet vervangen zoals in de gevallen voorzien in artikel 7 van het Decreet Lokaal Bestuur, namelijk:

bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad.

bij onverenigbaarheid van de voorzitter bij een welbepaalde aangelegenheid waarbij hij betrokken partij is.

 

Daarnaast voorziet artikel 49, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de schepen die afwezig is, kan vervangen worden door het raadslid met de meeste anciënniteit.

 

Tenslotte wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand eveneens tijdelijk vervangen door de burgemeester, de schepen of een raadslid in volgorde van zijn benoeming zoals bepaald wordt in artikel 125 van de nieuwe gemeentewet.

 

Juridische gronden

Artikelen 6§7, 7 en 49§2 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 125 van de nieuwe gemeentewet.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Deze rangorde wordt vastgesteld op basis van de anciënniteit van de raadsleden, zijnde de hele tijdsduur gedurende dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van de gemeente. 

 

Dit wil zeggen dat de herkozen uittredende raadsleden vooraan op de ranglijst komen naargelang hun anciënniteit en, bij gelijke anciënniteit, op basis van het aantal verkregen naamstemmen tijdens de jongste verkiezingen.

 

De nieuwe raadsleden worden vervolgens gerangschikt volgens het aantal verkregen stemmen bij de laatste verkiezingen.

 

Bijlagen

Ontwerp opgelijste rangorde gemeenteraadsleden

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad stelt de volgorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

De gemeenteraad dient op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter te verkiezen.

 

De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.

 

Alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd worden in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd.

 

Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen.

 

Juridische gronden

Artikel 6 en 7 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Op 17 december 2018, zijnde binnen de termijn zoals voorgeschreven in artikel 7 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, ontving de algemeen directeur een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van de heer Peter Van Rompaey.

 

De algemeen directeur overhandigt deze akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting aan de voorzitter van de installatievergadering.

 

De voorzitter van de installatievergadering stelt vast dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd worden in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd. Niemand kan meer dan 1 akte van voordracht ondertekenen.

De voorzitter bevestigt de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte van kandidaat-voorzitter.

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd en er dient geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd.

De akte van voordracht maakt geen melding van een einddatum van het mandaat. Er wordt dus geen opvolger aangeduid.

 

Bijlagen

- voordrachtakte

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.

 

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Peter Van Rompaey wordt verkozen verklaard tot voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 7 januari 2019.

 

 

 

Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VERKIEZING VAN DE SCHEPENEN EN EEDAFLEGGING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

Het college van burgemeester en schepenen bestaat voor de gemeente Mol uit de burgemeester en ten hoogste zes schepenen.

 

Het college van burgemeester en schepenen dient, naast de burgemeester, minstens twee schepenen te bevatten.

 

Als na de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijkt dat hij/zij nog geen lid was van het college van burgemeester en schepenen, wordt hij/zij van rechtswege vanaf zijn/haar eedaflegging als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van verschillend geslacht.

 

De schepenen worden verkozen onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.

 

Alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd worden in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd.

 

Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen.

 

De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht.

 

De schepenen dienen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad de decretaal voorgeschreven eed af te leggen in handen van de burgemeester.

 

Juridische gronden

Artikelen 42, 43, 44, 47 en 49 van het Decreet Lokaal bestuur.

 

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Op 14 december 2018, zijnde binnen de termijn zoals voorgeschreven in artikel 43 van het Decreet Lokaal Bestuur, werd aan de algemeen directeur een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen overhandigd.

 

De algemeen directeur overhandigt deze gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen ter zitting aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 

De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat voormelde gezamenlijke akte van voordracht voldoet aan de aan de bepalingen van artikel 43 van het Decreet Lokaal Bestuur en stelt formeel vast dat deze gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is.

 

De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen maakt melding van volgende zes kandidaten en voor twee kandidaten van de einddatum en van degene die hem/haar zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat, meer bepaald als volgt:

 

Naam kandidaat-schepenMandaatEinddatumNaam opvolgerbegindatum

Andreas Verbeke1e schepen

Lieve Heurckmans2e schepen

Hilde Valgaeren3e schepen

Luc Van Craenendonck4e schepen31-03-2023Frederik Loy01-04-2023

Hans De Groof5e schepen

Maria Belmans6e schepen31-12-2021Lotte Vreys01-01-2022

 

Alle voorgedragen kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd. Geen enkele kandidaat-schepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid.

 

De voorgedragen kandidaat-schepenen worden door de voorzitter verzocht, in deze openbare zitting en in handen van de burgemeester de voorgeschreven eed: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af te leggen, waaraan zij voldoen.

 

Bijlagen

- voordrachtakte

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen voor de gemeente Mol, met name 6 schepenen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en van de eedaflegging door de schepenen in handen van de burgemeester.

 

Artikel 3

De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:

 

Naam kandidaat-schepenMandaatEinddatumNaam opvolgerbegindatum

Andreas Verbeke1e schepen

Lieve Heurckmans2e schepen

Hilde Valgaeren3e schepen

Luc Van Craenendonck4e schepen31-03-2023Frederik Loy01-04-2023

Hans De Groof5e schepen

Maria Belmans6e schepen31-12-2021Lotte Vreys01-01-2022

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VASTSTELLING VAN DE FRACTIES

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten

Uit het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Mol betreffende de kiesverrichtingen die hebben plaatsgehad op 14 oktober 2018, met het oog op de samenstelling van de gemeenteraad van de gemeente Mol, blijkt wie er verkozen werd als gemeenteraadslid en als opvolger.

 

Juridische gronden

Artikel 36 van het Decreet Lokaal Bestuur, betreffende de vorming van fracties binnen de gemeenteraad.

 

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Gemeenteraadsleden die verkozen zijn op eenzelfde lijst, worden geacht één fractie te vormen.

Raadsleden die verkozen zijn op verschillende lijsten kunnen verenigen tot één fractie. Geen enkele lijst diende een akte van fractievorming in.

 

Bijlagen

Ontwerp van vaststelling fracties

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad stelt vast dat:

          de gemeenteraadsleden verkozen op lijst nr. 1 één fractie vormen onder de naam 'sp.a' met als fractieleider de heer Tomas Sergooris.

          de gemeenteraadsleden verkozen op lijst nr. 2 één fractie vormen onder de naam 'N-VA', met als fractieleider mevrouw Anneleen Dom.

          de gemeenteraadsleden verkozen op lijst nr. 3 één fractie vormen onder de naam 'CD&V', met als fractieleider de heer Servais Verherstraeten.

          de gemeenteraadsleden verkozen op lijst nr. 5 één fractie vormen onder de naam ‘Vlaams Belang’, met als fractieleider de heer Koen Boeckx.

          de gemeenteraadsleden verkozen op lijst nr. 6 één fractie vormen onder de naam ‘Open Vld+’, met als fractieleider de heer Hans Schoofs.

          de gemeenteraadsleden verkozen op lijst nr. 7 één fractie vormen onder de naam ‘Memo-Meermol’, met als fractieleider de heer Koen Van Gompel.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VERKIEZING VAN DE POLITIERAADSLEDEN

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers die als basis hebben gediend voor het bepalen van de samenstelling van de verschillende gemeenteraden in de meergemeentezone.