ZITTING VAN DONDERDAG 2 MEI 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

STUURGROEP ZWEMBAD VITA DEN UYT - VERSLAG - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 17 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

EZAART ZN - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/97 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

GINDERBROEK 72 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/81 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

GINDERBUITEN 219 - BESLISSING BEROEP DEPUTATIE 2018/317 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

HAAG 151 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/2 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

HEUVELSTRAAT 19 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/71 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

HOOGEIND 57  - ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN: VERNIETIGING BESLISSING SV 2017/194 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

O. L. VROUWSTRAAT 104 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/91 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TORTELSTRAAT ZN - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/95 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TURNHOUTSEBAAN 44 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/93 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

ZILVERMEERLAAN 8, 10 - BESLISSING VAN DE DEPUTATIE 2019/75 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 17 - KENNISGEVING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

DESKUNDIGE SPORT - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

DESKUNDIGE PATRIMONIUM - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

DESKUNDIGE PATRIMONIUM - OPENVERKLARING EN SELECTIEPROCEDURE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TECHNISCH ASSISTENT GROEN EN OPENBARE NETHEID - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 18 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

RECHTSZAAK CARLA MENS - VONNIS POLITIERECHTBANK TURNHOUT VAN 4 APRIL 2019 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

INFORMATIEVEILIGHEID - SAMENSTELLING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 25/04/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - LEGACY FESTIVAL - ZATERDAG 15 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

GEWESTELIJKE VERORDENING PUBLICITEIT - PLAN-MER SCREENING - ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

PEPERSTRAAT - AANPASSEN BRANDREGIME OPENBARE VERLICHTING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

WILGENSTRAAT - ONDERGRONDS BRENGEN ELEKTRICITEITSNET - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

ROOIEN BOMEN - HEMELRIJKSTRAAT 65 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

ROOIEN BOOM - KLEINENDIJK - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - KIDZ ON WEELZ OP 7 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - SPONSORLOOP GBS KLIM OP OP 11 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - STRAATFEEST OOGSTSTRAAT OP 1 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - ZOMERMARKT 7 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 17 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 17 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

ACHTERBOS 71 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/69 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

HEISTRAAT 6A - MELDING 2019/159 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

HEMELRIJKSTRAAT 136 - MELDING 2019/150 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

KORENSTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/16 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

POSTELSESTEENWEG 62 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/62 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

ST.-JOZEFSLAAN 43 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/72 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

VOLMOLENBAAN 20, 20A - MELDING 2019/158 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

WEZELHOEVENWEG 118 - ART. 5.2.2. G 1109 B2 DEEL, 1308 M DEEL EN 1308 V DEEL - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

2019/09KB RAAMOVEREENKOMST SOCIALE TEWERKSTELLINGSOPDRACHTEN (KLUSJESDIENST) OP AFROEP VOOR DE 4 LOKALE BESTUREN VAN BALDEMORE - STARTEN PROCEDURE EN PUBLICATIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

2019/10BIS AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCH AANGEDREVEN LICHTE BESTELWAGEN VOOR DE LANDMETER - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

2019/10KB GROEPSAANKOOP STAD BRUGGE ICT INFRASTRUCTUUR: LAPTOPS, PORT REPLICATORS EN DISPLAYS - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

2019/19AH VERNIEUWING ZELFBEDIENINGSSYSTEEM BIBLIOTHEEK EN ONDERHOUDSCONTRACT 5 J - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

2019/22ND SCHOOL GINDERBUITEN: VERNIEUWEN DAK KLEUTERBLOK - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

2019/25ND BOUW VAN EEN AFSCHEIDSRUIMTE OP BEGRAAFPLAATS KRUISVEN EN UITVOEREN VAN OMGEVINGSAANLEG - STARTEN PROCEDURE EN PUBLICATIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

ZWEMBAD VITA DEN UYT - WIJZIGING TARIEVEN EN OPENINGSUREN TIJDENS DE ZOMERPERIODE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

BERKVENSTRAAT 3 - MELDING 2019/111 - NIET-AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

CASTELSEBAAN 11 - STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2019/2 - ONGUNSTIG ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

MOLENHOEKSTRAAT 9 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/57 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

KWP - UITWERKING SUBSIDIEDOSSIER - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

TECHNISCH INSTITUUT SINT-PAULUS KRUISVEN - MAKEN VAN EEN TIJDELIJKE TOEGANG - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

VERSLAG MT - 29/04/2019 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

BEVRAGING IOK - INZAMELING TEXTIEL - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2019

 

PR-MER 3179 - OPPERVLAKTEBERGINGSINSTALLATIE VOOR HET BELGISCH LAAG- EN MIDDELACTIEF KORTLEVEND AFVAL - ADVIES