ZITTING VAN DONDERDAG 31 OKTOBER 2019

 

Aanwezig:

wnd burgemeester

Andreas Verbeke

schepenen

Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

burgemeester

Wim Caeyers

schepen

Wendy Soeffers

 

Lieve Heurckmans is wnd burgemeester vanaf punt 54.

schepen Andreas Verbeke verlaat de vergadering vanaf punt 54.

Andreas Verbeke is wnd burgemeester vanaf punt 55.

Lieve Heurckmans is schepen vanaf punt 55.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 24/10/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

SAIGO STERRENBOS - BESLISSING AFWIJKINGSLESTIJDEN TYPE 2 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 43 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

BOERETANG 200 - BESLISSING VAN DE DEPUTATIE 2019/266 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

BOERETANG ZN - BESLISSING VAN DE DEPUTATIE 2019/309 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 43 - KENNISGEVING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

DESKUNDIGE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

2 SUBSIDIES SPORT - VERDELING EN TOEKENNING SUBSIDIES 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

KIENAANVRAAG - HARMONIE VAN MOL-RAUW - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

KIENAANVRAAG - VZW STIJN DE WITTE MOL - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - GEWESTFUIF VRIJDAG 6 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 50 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 43 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 43 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2019/6 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

HEISTRAAT 92C, 94 EN 96 - ART. 5.2.2. - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

HOEK O. L. VROUWSTRAAT-WITVENSTRAAT  - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/18 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

KAPELLEKENSDREEF ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/274 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

RINGLAAN-KEIHEUVELSTRAAT - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/23 - KENNISNAME TER VOORBEREIDING VAN DE ZAAK VAN DE WEGEN OP DE GEMEENTERAAD VAN 18-11-2019

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

RUP CENTRUM - HERZIENING VASTLEGGING PERIODE OPENBAAR ONDERZOEK - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

2016/61RE DIVERSE AFKOPPELINGSDOSSIERS DEEL D: LICHTE HOEVE, MOLSVELD EN BERKENBOSSENLAAN - WEIGERING DEFINITIEVE OPLEVERING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

2019/05NR AANKOOP EN ONDERHOUD PDF EDITING SOFTWARE RUIMTELIJKE ORDENING/OMGEVING - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

2019/08NR ONDERHOUD VAN HET OPENBAAR GROEN 2020 DOOR SOCIALE TEWERKSTELLING - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

2019/32KB VERNIEUWEN LCD-SCHERMEN - LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

DONK 113 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/363 - WEIGERING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

FLUVIUS - BEPALEN VAN EEN NIEUWE LOCATIE VOOR EEN ELEKTRISCHE  LAADPAAL  IN 2019 - GOEDKEURING

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: Er moet een ambtelijk voorstel uitgewerkt worden voor het centrum van Mol.

Te hernemen.

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

ARBEIDSREGLEMENT - AANPASSING - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

EÉN VERLOFSTELSEL VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

OVERLEG- EN ONDERHANDELINGSCOMITÉ - 20 NOVEMBER 2019 - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT - JUBILERENDE VERENIGING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2019

 

SPINSTERSSTRAAT 12 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/265 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2019