ZITTING VAN DONDERDAG 3 JUNI 2021

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Frederik Loy, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 27/05/2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 21 - KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 21 - KENNISGEVING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

VACANTVERKLARING - UREN EN LESTIJDEN OP BASIS VAN DE PERSONEELSFORMATIE IN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENTELIJKE ONDERWIJS OP 15 MEI 2021, RECHTZETTING - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

PIDPA HIDROSAN - RAPPORTERING 4DE KWARTAAL 2020 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

ROOIEN BOOM - WEZELHOF 45 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

PASTORIE SLUIS - GEBRUIK LOKALEN VOOR WIELERWEDSTRIJD OP 1 AUGUSTUS 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

PERMANENTE BEWEGWIJZERING - VOETBALCLUB KFC MOL - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - BRADERIE MOL CENTRUM VAN WOENSDAG 23 TOT

ZONDAG 27 JUNI 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - SCHOOLREIS OP SCHOOL OP DINSDAG 22 JUNI 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 21 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 21- GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2020/20 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

GROTSTRAAT 7 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/136 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

KIEZELWEG 124 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/95 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

KRUISVEN 34 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/82 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

MAALDERSSTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/592 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

PLAGGENSTRAAT 11 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/153 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

ROGGESTRAAT 46 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/77 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

VOLMOLENBAAN 178 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/185 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

VOLMOLENHEIDE 36 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/228 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

VRIJGOED ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/602 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

WATERSTRAAT 16 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/33 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

DE HEYLANDEN ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/586 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

SCHEPPEL EYKEN - ART. 5.2.2. 1 G 406C - GEEN OPMERKINGEN

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

ST.-ODRADASTRAAT 53 - ART. 5.2.2. 3 E 1452F - GEEN OPMERKINGEN

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

CHRYSANTENLAAN 41 - MELDING 2021/295 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

EERSELSEWEG 99 - MELDING 2021/283  OVERDRACHT - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

MARIËNDAL 11, 13 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/229 - ADVIES

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

VRIJGOED 20 - MELDING 2021/297 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

WINTERSTRAAT 8 - MELDING 2021/291 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

ZILVERMEERLAAN 2 - MELDING 2021/299 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

21 JULI VIERING VVG - ORGANISATIE - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2017/12KB SCHORINGSWERKEN SITE DE ZWAAN - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2019/25ND BOUW VAN EEN AFSCHEIDSRUIMTE OP BEGRAAFPLAATS KRUISVEN EN UITVOEREN VAN OMGEVINGSAANLEG - GETUIGSCHRIFT GOEDE UITVOERING - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2021AH14 AANKOOP VAN EEN TWEEDEHANDS KLAVECIMBEL VOOR GAMW - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2021KB32 SOFTWARE TOEZICHT EN HANDHAVING RO -  GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2021NR20 PLAATSEN BUITENSCHRIJNWERK BKO MILLEKEMOL - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2021NR28 OPDRACHTENCENTRALE OVAM VOOR BODEMONDERZOEKEN EN BODEMSANERINGSPROJECTEN BIJ LOKALE BESTUREN EN VLAAMSE OVERHEDEN - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

SCHEPPEL EYKEN - ART. 5.2.2. 1 G 405C - OPMERKINGEN

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

GOMPELBAAN 183 - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/522 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

RAPPORTEREN - AAN DE HAND VAN INDICATOREN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

11-JULIVIERING - AANVRAAG PLAATSING PAARDENBEELD PLEIN OUD-GEMEENTEHUIS - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

VERSLAG MT - 31/05/2021 - KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

UITLEENDIENST - PODIUMWAGEN FESTIVAL CASINO - BESPREKING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 juni 2021

 

2021KB25 ONDERSTEUNING VAN DE DIENST WEGEN DOOR EEN DEELTIJDSE CONSULTANT - AANPASSING LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA'S - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2021