ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 23 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ANEMONENSTRAAT - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/14 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

HOEK ACHTERBOS  EN GOORSTRAAT  - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/16 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BOERETANG 200 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/180 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

EMIEL BECQUAERTLAAN 60 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/162 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

MARTELARENSTRAAT 79 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/144 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

SLUIS ZN - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/143 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ST.-WILLEBRORDUSSTRAAT  - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/12 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

WEZELHOEVENWEG 56 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK WIJZIGEN VERKAVELING 2019/13 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BESLISSING HOGERE OVERHEID - MINISTERIEEL BESLUIT UITBREIDING EN TOEGANKELIJKHEID 'DE MAAT - DEN DIEL' - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

SLUIKSTORTCAMERA - NIEUWE STRATENLIJST - KENNISNNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 23 - KENNISGEVING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

GBS MOZAWIEK - HUISHOUDELIJK REGLEMENT DECRETALE OUDERRAAD - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN - VERANTWOORDING 2018 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 24 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 06/06/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

DUNGENDIJK 5DE AFD. SECTIE C NR. 1248 - AANVANKELIJK PV MET NR. TU.66.L6.002382/2019 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ZUIDERRING 110 - AANVANKELIJK PV MET NR. AN.66.RZ.200054/2019 STAKINGSBEVEL - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

UITLEENDIENST - INHOUDEN WAARBORG - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 30 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - BRADERIE MOL TROPICAL VAN 26 JUNI TOT 30 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - KETNET ZOMERTOUR OP ZATERDAG 13 JULI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - LEGACY FESTIVAL OP ZATERDAG 15 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 23 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 23 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VK 2017/11 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BOERETANG 200 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/180 - ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BOERETANG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/64 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BOERETANG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/65 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

KIEZELWEG 17 - ART. 5.2.2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 2DE AFDELING SECTIE B 2157E2 - OPMERKINGEN

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

POSTELARENWEG 200 - OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

2015/12RE NIEUWBOUW SCHOOL GOMPEL  - GETUIGSCHRIFT GOEDE UITVOERING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

2018/04SVH OPMAAK BEHEERSPLAN VOOR HET SINT LODEWIJKSGESTICHT - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

2018/68ND OPMAAK BEHEERSPLAN DEKENIJ MOL - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

2019/42RE RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUDSWERKEN LOKALE WEGEN 2016 - 2019 ASFALT - WEIGERING VOORLOPIGE OPLEVERING DIENSTJAAR 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

CNEK - CULTUURNOTA - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

CNEK - AANPASSING STATUTEN EN VERLENGING PROJECTVERENIGING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

BOUWMEESTER SCAN - VLAAMS BOUWMEESTER - BESLUIT AKKOORD AFSPRAKENNOTA EN AANSTELLING BUUR CVBA

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ROOIEN BOOM - SPARRENSTRAAT 1 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

MAQUETTE INFOMAGAZINE - EDITIE SEPTEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ONTHAALDAG INWONERS - DATUM & CONCEPT - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

ONTWERPAGENDA - GEMEENTERAAD  24 JUNI 2019 - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

AFVAL - EVENEMENTEN EN JEUGDKAMPEN - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019
Overzicht punten

Zitting van 13 juni 2019

 

KIEVITSTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/141 - WEIGERING

 

 

 

Publicatiedatum: 20/06/2019