ZITTING VAN DONDERDAG 3 OKTOBER 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 26/09/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 39 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

ARENDONKSEWEG ZN - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/342 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

EMIEL BECQUAERTLAAN 28 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/327 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

GRAAF DE BROQUEVILLESTRAAT 1 - UITSPRAAK BEROEP STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 2013/207 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

LEMMENSBLOK ZN - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/330 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

POSTELSESTEENWEG 100 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/348 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

ZELM 119 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/310 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 39 - KENNISGEVING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

DESKUNDIGE (DIGITALE) PUBLIEKSWERKING - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

DESKUNDIGE (DIGITALE) PUBLIEKSWERKING - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

DESKUNDIGE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

DESKUNDIGE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

CULTUURRAAD - TOETREDING DE PRINSENKOEKEN - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

CULTUURRAAD - TOETREDING PIGMENTI - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 40 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - DEN KERSTPARTY 25 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - WINTERMARKT ZONDAG 15 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 46 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - ARACHNOPHOBIA OP ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - EVENTS ON HESSIE OP DONDERDAG 31 OKTOBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - KERMIS MILLEGEM VAN 27 TOT 30 OKTOBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

KERSTMARKT - TOERISME MOL PARKING 'T GETOUW - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 39 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 39 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

BEDRIJVENCENTRUM VERLIPARK - ART. 5.2.2.  VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

BOSDUIFSTRAAT 20A - MELDING 2019/372 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

BRUGGESKE 51 - STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2019/13 - ONGUNSTIG ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

DIEPESTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/340 - ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

EZAART ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/295 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

VLAMINGENSTRAAT  - OMGEVINGSVERGUNNING VK 2019/15 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

WATERSTRAAT 16 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/225 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

VARENSTRAAT 44 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/227 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

BORGERHOUTSENDIJK 194 - MELDING 2019/391 - OVERNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

POSTELSESTEENWEG 100 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/348 - ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

2017/37RE RAAMOVEREENKOMST VOOR 4 JAAR VOOR RENOVATIE GRAFZERKEN BOULEVARDPARK - ATTEST GOEDE UITVOERING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

2018/03ND BOUW VAN DE CENTRALE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN RENOVATIE AANPALENDE KLASLOKALEN - VERREKENING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

2019/03NR AANKOOP MEUBILAIR KLEUTERKLASSEN SCHOOL GOMPEL ALLES KIDS - GUNNING- GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

2019/16ND REALISATIE VAN DE DOORSTEEK IN 'T GETOUW - VERLUCHTING, AIRCO - VERREKENING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

2019/30AH HERAANLEG BUITENRUIMTE BKO GINDERBUITEN - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN - VOORSTEL AANPASSING  SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN - PRINCIPIËLE GOEDKEURING

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: te hernemen

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

INTERGEMEENTELIJK VERBALISANT RO (IOK) - AANSTELLING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR HANDHAVING  RO - AANSTELLING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

GEMEENTERAADSCOMMISSIE MENS & LEVEN - ONTWERPAGENDA 15 OKTOBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 03 oktober 2019

 

VERSLAG MT - 30/09/2019 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 10/10/2019