ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2020

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 16 EN 21/4/2020 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 16 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

BORGERHOUTSENDIJK 50 - BESLISSING VAN DE DEPUTATIE 2020/3 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

LEEUWERIKHEIDE 80 - BESLISSING BEROEP DEPUTATIE 2019/489 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

GOMPEL HOEVE ZN - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2020/57 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

KAPELLESTRAAT 81 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2020/62 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

MOLBLIJFTWINKELEN- KORTINGSBON - AFSPRAKENNOTA

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 16 - KENNISGEVING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

DESKUNDIGE HANDHAVING RUIMTELIJKE ORDENING - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

DESKUNDIGE HANDHAVING RO - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

MEDEWERKER INFORMATIEBEMIDDELING - OPENVERKLARING - WIJZIGING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

2019/11NR RENOVATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAUW: ONTWERPOPDRACHT - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 16 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK16  - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

AARDBEMDEN 20 - MELDING 2020/140 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

ACHTERBOS 214 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/576 ZAAK VAN DE WEGEN - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

GROENVINKSTRAAT 40 - MELDING 2020/145 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2018/22 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

BORGERHOUTSENDIJK 9 - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/84 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

EZAART ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/67 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

KAPELLESTRAAT 81 - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/62 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

MEERGORENBAAN ZN- ART. 5.2.2.  2 B 1243F2,  - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

MUYSERTSTRAAT - ARTIKEL 5.2.2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 2DE AFDELING SECTIE B NR. 519F - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

CENTRUM WEST - VERVANGEN OPENBARE VERLICHTING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

VERSLAG MT - 20/04/2020 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

FIETSOSTRADE F105 - VERKEERSBORDEN PLAATSEN - VRAAG

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

PARKEREN - STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD GEDEELTE CHRYSANTENLAAN - VRAAG

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

AFSPRAKEN - AANKOOP MATERIALEN - CORONACRISIS

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020