ZITTING VAN MAANDAG 8 JULI 2019

 

Aanwezig:

wnd burgemeester

Lieve Heurckmans

schepenen

Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

wnd algemeen directeur

Joke Lievens

Verontschuldigd:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Hilde Valgaeren

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 08 juli 2019

 

BOSDREEF ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/176 - VERGUNNING