ZITTING VAN DONDERDAG 20 JUNI 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

wnd algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

BALDEMORE - VERSLAG BEHEERSCOMITÉ 6 JUNI 2019 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

EVACUATIEOEFENING - GABK - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 24 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

BOELSDIJK 10 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/156 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

BRANDSTRAAT 200 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/11 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

COLLEGESTRAAT 69 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/184 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

HOOGSTRAAT 88, PEERDSKERKHOF 47B - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/161 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

JAKOB SMITSLAAN 78, MARTELARENSTRAAT 68 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/171 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

LINDESTRAAT 17 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/160 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

OOSTERVENNESTRAAT 60 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/173 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

PASTOOR MOORKENSSTRAAT - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/17 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

POLDERSTRAAT 31 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/145 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

ROZENBERG 80 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/169 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

STEENOVENS 75 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/175 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

VLAMINGENSTRAAT  - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/15 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

WINDMOLENSTRAAT (VZW KEMP) - AANMANING DEPARTEMENT OMGEVING - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

KIEZELWEG 152 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/195 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 28 - KENNISGEVING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 13/06/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

SUBSIDIE SVK - EZAART 162 BUS 1 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

WINDMOLENSTRAAT - AANVANKELIJK PV MET NR. TU.66.L6.001730/2019 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 31 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - FESTIVAL MOONFIELD VAN 19 TOT EN MET 21 JULI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 28 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VK 2018/8 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

BOERETANG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/222 - ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

CARDIJNSTRAAT 21 - OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

HAAG 151 - OMGEVINGSVERGUNNING VK 2019/2 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

HOOGEIND 110 - ART. 5.2.2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING - OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

JOZEF CALASANZSTRAAT 4 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/153 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

MARTELARENSTRAAT 79 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/144 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

OWENSLEI 6 - ART. 5.2.2. - OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

PEPERSTRAAT 45 - MELDING 2019/215 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

SLACHTHUISSTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/155 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

SLUIS ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/143 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

DELLEN 3 - MELDING 2019/231 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2015/10KB REALISATIE NIEUW ZWEMBADCOMPLEX D.M.V. EEN DBFMO-OPDRACHT - VOORLOPIGE OPLEVERING BUITENZWEMBAD - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2015/10KB REALISATIE NIEUW ZWEMBADCOMPLEX D.M.V. EEN DBFMO-OPDRACHT: AANLEG PARKING - INGEBREKESTELLING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2015/14RE SCHOONMAAK SCHOUWBERG REX - VOORLOPIGE OPLEVERING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2019/18KB RAAMOVEREENKOMST ECOLOGISCHE ONDERHOUDSPRODUCTEN EN ANDERE CHEMIE EN BIJKOMENDE DIENSTVERLENING ROND CALCULATIE, OPLEIDING EN KWALITEITSCONTROLE SCHOONMAAK GEMEENTE EN OCMW 2019-2023 - LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2019/21AH BESTELWAGEN MET MEUBELBAK EN LAADKLEP - GUNNING - GOEDKEURING

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: Nieuw best offer navragen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2019/36ND STUDIEOPDRACHT BOVENBOUW FIETSPADEN EZAART N103 - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

2019/41ND AANKOOP SCHOOLMEUBILAIR SCHOOL EZAART - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

MUURKUUR - STREET ART FIETSTUNNEL - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

21 JULI VIERING VVG - ORGANISATIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

GEBRUIK RAADZAAL - FOTOCLUB ISO-2400 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

VERSLAG MT - 17/06/2019 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2019

 

GINDERBUITEN ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/140 - WEIGERING