ZITTING VAN DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

schepen Andreas Verbeke verlaat de vergadering vanaf punt 5.

schepen Andreas Verbeke vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

algemeen directeur Stefan Hendrix verlaat de vergadering vanaf punt 37.

Joke Lievens is wnd algemeen directeur vanaf punt 37.

algemeen directeur Stefan Hendrix vervoegt de vergadering vanaf punt 38.

lid MAT Joke Lievens verlaat de vergadering vanaf punt 38.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 30/01/2020 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 5 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

HEILOOPWEG 3 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/507 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

KAPELLESTRAAT 185 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/531 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

TURNHOUTSEBAAN 17, 19, 19A - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/540 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

ZANDSTRAAT 7 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/518 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 5 - KENNISGEVING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

AMW - OPRICHTING DOMEIN DANS - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

GAMW - INDIVIDUELE OVEREENKOMSTEN ALTERNATIEVE LEERCONTEXT - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

TECHNISCH HOOFDASSISTENT LOODGIETER - SELECTIEPROCEDURE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

SUBSIDIE JH TYDEEH - UITBETALING 1STE SCHIJF - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 6 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

GDPR - VERWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW KATHOLIEK ONDERWIJS MOL - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

KIENAANVRAAG - PAROCHIEGROEP POSTEL - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

OUDE BLEKEN 5DE AFD. SECTIE D NR. 804 R EN T - AFRONDING HANDHAVINGSTRAJECT - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 12 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2012/20MP NIEUWBOUW SCHOOL SAIGO - GETUIGSCHRIFT GOEDE UITVOERING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2018/04ND BOUW EN VERBOUWING VAN EEN JEUGDVERBLIJFSCENTRUM - VERREKENING 12 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/11NR RENOVATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAUW: ONTWERPOPDRACHT - LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/16ND REALISATIE VAN DE DOORSTEEK IN 'T GETOUW - VERLUCHTING, AIRCO -  EINDAFREKENING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/16ND REALISATIE VAN DE DOORSTEEK IN 'T GETOUW VERLUCHTING, AIRCO - VOORLOPIGE OPLEVERING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/35KB LEVERING SOFTWARE VOOR VERKOOP CADEAUBONNEN EN CADEAUBONAUTOMAAT - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/44KB BEGELEIDINGSTRAJECT JAKOB SMITSMUSEUM VOOR DE OPMAAK VAN HET BELEIDSPLAN 2021-2026 -  GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/56ND AANKOOP SWITCHEN VOOR OCMW - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2019/56ND AANKOOP SWITCHEN VOOR OCMW - VERREKENING 2 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

2020/06KB AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE DEBITEURENBEHEER -  GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 5  - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 05 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

BOERETANG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2020/12 - ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

FEYNEND ZN - STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2019/25 - VOORWAARDELIJK GUNSTIG ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

GASSTRAAT 73 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/538 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

HOOGBLOK 4 - MELDING 2020/23 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

KARREKIETSTRAAT 35 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/484 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

KIEZELWEG 118 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/422 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

NACHTEGAALSTRAAT  - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/36 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

PLAGGENSTRAAT 11 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/486 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

PLAGGENSTRAAT 19 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/468 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

POSTELSESTEENWEG 46 - MELDING 2020/30 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

VERBINDINGSSTRAAT 13 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/516 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

ZELM 112 - MELDING 2020/16 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

ISPRALAAN Z/N - MELDING 2020/25 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

BROUWERIJDREEF 61 - MELDING 2020/27 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

DIEPESTRAAT 8 - MELDING 2020/29 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

DIEPESTRAAT ZN - MELDING 2020/32 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

WUG ST.-RITASTRAAT - GROEPSWONINGBOUW - BESLUIT

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

ONTWERPAGENDA - GEMEENTERAAD 17 FEBRUARI 2020 - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

VERSLAG MT - 03/02/2020 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 februari 2020

 

BUITENHEIDE - PROEFOPSTELLING DOORGANGSVERBOD INVOEREN - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2020