ZITTING VAN DONDERDAG 25 APRIL 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

KINDEROPVANGLOCATIE - TOEKENNING - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 16 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

ACHTERBOS 71 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/69 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

NONNEKENSBEEKSTRAAT ZN - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/59 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

ST.-JOZEFSLAAN 43 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/72 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 16 - KENNISGEVING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

POLYVALENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - OPENVERKLARING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

POLYVALENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - OPENVERKLARING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

TECHNISCH ASSISTENT GROEN EN OPENBARE NETHEID - OPENVERKLARING EN SELECTIEPROCEDURE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

TECHNISCH ASSISTENT METSER- FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

AANVRAAG TOMBOLAPRIJS - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MOZAWIEK - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 17 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 18/04/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

OPENLUCHTBAL MILLEGEM - AANPASSEN REGIME OPENBARE VERLICHTING WEEKEND 29 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 23 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 24 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING - VERKIEZINGEN 26 MEI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

KERMISSEN - TOEKENNING STANDPLAATSEN KERMIS DONK 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

BESTELBONS > € 1.000 - WEEK 16 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 16 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

HAAG ZN - STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2018/32 - ONGUNSTIG ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

HOEKSTRAAT 28 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/1 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

KAPELLESTRAAT ZN - STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2018/27 - ONGUNSTIG ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

SLACHTHUISSTRAAT 87 - STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2018/30 - ONGUNSTIG ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

COLLEGESTRAAT 69 - MELDING 2019/165 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

PERENLAAN 1 - MELDING 2019/168 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2015/03AP LEVEREN VAN STROOIZOUT EN PEKEL GEDURENDE WINTER 2015-2016 EN 2016-2017 - DEFINITIEVE OPLEVERING EN BORGVRIJGAVE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2017/03AP LEVEREN VAN STROOIZOUT EN PEKEL GEDURENDE WINTER 2017-2018 - PERCEEL 1 (WEGENZOUT) – DEFINITIEVE OPLEVERING EN BORGVRIJGAVE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2018/07SVH RAAMOVEREENKOMST LEVEREN VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN GEDURENDE 4 JAREN (2019-2022) - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2018/17ND DOORSTEEK 'T GETOUW: VERNIEUWEN DAKDICHTING PLAT DAK DEEL POLITIE - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2019/16ND REALISATIE VAN DE DOORSTEEK IN 'T GETOUW - VERLUCHTING, AIRCO - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2019/21AH AANKOOP BESTELWAGEN MET MEUBELBAK EN LAADKLEP -  LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN LEVERANCIERS - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2019/28ND AANKOOP COMPACTE LAAD-GRAAFCOMBINATIE - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

2019/30ND SCHAPENBEGRAZING OP DE KANAALPLASOEVER OP GEMEENTELIJK GRONDGEBIED - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

TURNHOUTSEBAAN 297, 299BUS 101, BUS 102, BUS 103, BUS 104, BUS 105, BUS 201, BUS 202, 301 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/55 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

PLAATSEN ZITBANKEN - OUD STORT - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

VOORSTEL - FEEST VAN DE 60-JARIGEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

VOORSTEL - KINDERFIETSROUTE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2019

 

VOC NETELAND - OPVANG VOGELS EN WILDE DIEREN - GOEDKEURING