ZITTING VAN DONDERDAG 28 MAART 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

Verontschuldigd:

schepen

Maria Belmans

 

schepen Lieve Heurckmans vervoegt de vergadering vanaf punt 8.

burgemeester Wim Caeyers verlaat de vergadering vanaf punt 63.

Andreas Verbeke is wnd burgemeester vanaf punt 63.

burgemeester Wim Caeyers vervoegt de vergadering vanaf punt 64.

Andreas Verbeke is schepen vanaf punt 64.

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 12 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

BRANDWEERVERSLAG - TECHNISCH INSTITUUT ST-PAULUS- KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

HOEKSTRAAT 28 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK WIJZIGEN VERKAVELING 2019/1 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GINDERBUITEN 90 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/51 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

HEILOOPWEG ZN - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/27 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

RUITERSTRAAT 5 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/42 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

TURNHOUTSEBAAN 71 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/66 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

BESTELBONS < € 500 - WEEK 12 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER LOKALE ECONOMIE - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

AFDELINGSHOOFD ICT- OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

DESKUNDIGE ICT - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

DESKUNDIGE UITVOERING - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

DESKUNDIGE UITVOERING - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 13 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - 25 JAAR LA BARRACA - ZATERDAG 27 APRIL 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - FRUITFUIF - ZATERDAG 27 APRIL 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - KETNET ZOMERTOUR - ZATERDAG 13 JULI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - OPENLUCHTBAL MOL-MILLEGEM - ZATERDAG 29 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GELUIDSAFWIJKING SJEPAPKESFUIF - 27 JULI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

FUIF COME AS YOU ARE - AANPASSEN BRANDREGIME OPENBARE VERLICHTING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

KIEVITSTRAAT - UITBREIDING DRINKWATERNET (D-21-238) - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 19 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

ROZENBERG 26 - SCHRAPPING VAN PERCEEL 4F 937H ALS RISICOGROND UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

TIJDELIJKE PUBLICITEITSBORDEN - DRIVERSEAT OP 4 MEI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

KERMISSEN - TOEKENNING STANDPLAATSEN KERMIS GOMPEL 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

BESTELBONS ≥ € 500 - WEEK 12 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

BOSVELD ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/371 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

HAAG 124B - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/35 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

JAKOB SMITSLAAN 50 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/28 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

LEEUWERIKHEIDE 6 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/21 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

LEEUWERIKHEIDE ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/15 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

OOSTERVENNESTRAAT 28 - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/408 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

STEENWEGVENNEN 11 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/30 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

GINDERBUITEN 29 - MELDING 2019/108 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

LAAR 24 - MELDING 2019/103 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

VERKAVELING LEEUWERIKHEIDE (LOT 6) - MELDING 2019/112 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

2017/28AH BUSVERVOER SCHOLEN-ZWEMBAD - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

2018/03ND BOUW VAN DE CENTRALE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN RENOVATIE AANPALENDE KLASLOKALEN - VERREKENING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

2019/01ND ONDERHOUD VAN HET OPENBAAR GROEN 2019 DOOR SOCIALE TEWERKSTELLING - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

2019/04KB BEGELEIDING INTEGRATIE UITGAVENPROCES GEMEENTE EN OCMW - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

2019/06KB GROEPSAANKOOP IOK AANKOOP EN ONDERHOUD AED TOESTELLEN - DEELNAME - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

AANKOOP DUURZAAM VOERTUIG (CNG MULTISPACE KORTE WIELBASIS) MET 2 ZITPLAATSEN - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

BOSBESSENSTRAAT 10 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/19 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

BRONSTRAAT 32/1 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/43 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

DE MEER 143 - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/369 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

DEN BRAND SPOORWEGSTRAAT 27 - ZONERINGSPLAN - BESLUIT

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

KIEZELWEG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/41 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

ROZENBERG 50 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/14 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - BIJLAGE 3 - BESPREKING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

PERSONEELSFORMATIE GEMEENTE - AANPASSING - BESPREKING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

HERDENKING VVG - EINDE WOII - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2019

 

VERSLAG MT - 25/03/2019 - KENNISNAME