ZITTING VAN DONDERDAG 10 OKTOBER 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

schepen

Frederik Loy

 

schepen Andreas Verbeke vervoegt de vergadering vanaf punt 61.

schepen Hilde Valgaeren vervoegt de vergadering vanaf punt 61.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 03/10/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 40 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

HEERGRACHTSTRAAT 22 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/312 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

HEILANDSTRAAT 3 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/30 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

VLAMINGENSTRAAT 8 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/24 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

WATERINGSTRAAT 4 - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING 2019/29 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

AANPLANT - HERAANPLANT PERKEN - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

SLUIKSTORTCAMERA - NIEUWE STRATENLIJST OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 40 - KENNISGEVING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) - PERIODES COLLECTIEVE SLUITING EN AANPASSING OPENINGSUREN - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TECHNISCH ASSISTENT ZAALWACHT - OPENVERKLARING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TECHNISCH HOOFDMEDEWERKER PATRIMONIUM - FUNCTIEBESCHRIJVING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TECHNISCH HOOFDMEDEWERKER PATRIMONIUM - OPENVERKLARING, SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

JAARLIJKSE VAKANTIE - OVERDRAGEN VERLOF  - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 41 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - FRUITFUIF - ZATERDAG 25 APRIL 2020 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - MILLEGEMS BAL - 15 FEBRUARI 2020 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - VAT DE SCHEILE SCHUIT - 20 MAART 2020 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

KIEVITSTRAAT - UITBREIDING DRINKWATERNET (D-25-233) - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 47 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

UITVOERINGSDIENST - HOUTVERKOOP - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

LAAR - UITBREIDING OPENBARE VERLICHTING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING - KERSTMARKT OP ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - GALBERGEN CROSS OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - ST.-CECILIAVIERING OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - STEPS ON FIRE OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 40 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 40 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ANEMONENSTRAAT  - STANDPUNT BEROEP 2019/14 - BEHOUD STANDPUNT

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ARENDONKSEWEG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/342 - ADVIES

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2018/26 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2018/31 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2019/4 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GOMPELDIJK - OMGEVINGSVERGUNNING VK 2019/22 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

HAZELAARSTRAAT 10 - MELDING 2019/381 - AKTENAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ROZENBERG 104 BUS 1 - STANDPUNT BEROEP 2019/237 - BEHOUD STANDPUNT

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

EMIEL BECQUAERTLAAN 2 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/281 - VERGUNNING

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: Te hernemen op CBS 17-10-2019.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

2018/03ND BOUW VAN DE CENTRALE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN RENOVATIE AANPALENDE KLASLOKALEN - VERREKENING 6 - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

2019/31AH VERNIEUWEN DAK KLEUTERBLOK F SCHOOL GINDERBUITEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

2019/31ND AANKOOP STROOIMODULE OP SLEDE - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GINDERBUITEN ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/329 - VERGUNNING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

CORBIESTRAAT 79 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/170 - WEIGERING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

VVG - FESTIVITEITEN 10 + 11 NOVEMBER - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

MAQUETTE INFOMAGAZINE - JANUARI 2020- GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

ONTWERPAGENDA - GEMEENTERAAD  21 OKTOBER 2019 - BESPREKING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

VERSLAG MT - 07/10/2019 - KENNISNAME

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2019

 

GEMEENTERAADSCOMMISSIE ONDERSTEUNING - ONTWERPAGENDA 22 OKTOBER - GOEDKEURING

 

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2019