ZITTING VAN DONDERDAG 23 MEI 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

OVERLEG- EN ONDERHANDELINGSCOMITÉ - 5 JUNI 2019 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

BIBLIOTHEEK - TIJDELIJK RUIMERE OPENINGSUREN VOOR STUDENTEN IN  MEI EN JUNI - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 20 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

BERKEBOSSENLAAN 6 - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/163 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

DIEPESTRAAT - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/151 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

GINDERBUITEN 176 - SLUITING RECHTSTREEKS AANPALENDEN 2019/106 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

HEISTRAAT ZN - AFSLUITING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING 2019/134 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 20 - KENNISGEVING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

HR OFFICER - SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

HR OFFICER - SELECTIEPROCEDURE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

CULTUURVERENIGINGEN - SUBSIDIES 2018 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

SUBSIDIE JEUGDHUIS TYDEEH - UITBETALING TWEEDE SCHIJF - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 21 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

KIENAANVRAAG - SCOUTS EN GIDSEN EZAART ST.-WILLEBRORDUS - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 16/05/2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

GELUIDSAFWIJKING - KINDERFEEST ALLES KIDS ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

LAAR - PLAATSEN VAN OPENBARE VERLICHTING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 27 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING - MOL FEEST OP DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - GRASPOP METAL MEETING VAN 20 TOT EN MET 24 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - OPENLUCHTBAL MILLEGEM OP ZATERDAG 29 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - ZOMERFEESTEN 2019: VOLKSFEEST OP ZONDAG 30 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 20 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK20 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

ACHTERBOS 43 - STANDPUNT BEROEP 2018/353 - BESLISSING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

ACHTERDONKEN - ARTIKEL 5.2.2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 2DE AFDELING SECTIE  B NR. 243 - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

BERKEBOSSENLAAN 6, 6C, 6D, 6E - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/163 - ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

BRANDSTRAAT 85 EN 89 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/4 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

COLBURNLEI 120 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/117 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

COLLEGESTRAAT/SCHANSSTRAAT - ART. 5.2.2. - GEEN OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

HEILOOPWEG 25 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/27 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

LAKENMAKERSSTRAAT 2 BUS 1 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/122 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

OOSTERVENNESTRAAT 44 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/131 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

PAVILJOENSTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/98 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

PIERRE DE BELLEFROIDLAAN ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/119 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

STOKTELOOPSTRAAT 54 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/115 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

VOLMOLENBAAN 182 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/109 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

DIEPESTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/151 - ADVIES

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

KIEZELWEG 17 - ART. 5.2.2. B 2157E2 - OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

LICHTSTOETSTRAAT 7, ROZENBERG 113 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/87 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

RODE KRUISLAAN 18, 20 - MELDING 2019/200 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

WARANDEHEIDE Z/N - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/102 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

2018/20KB GROEPSAANKOOP IOK KANTOORMATERIAAL GEMEENTE EN OCMW - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

2019/32ND SPORTHAL DEN UYT: VERNIEUWEN DAKDICHTING EN BOOGWAND - STARTEN PROCEDURE EN PUBLICATIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

2019/43ND JAARLIJKS ONDERHOUD ARCGIS - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

ONTWIKKELING NIEUWE TELEFOONCENTRALE  - STARTEN PROCEDURE EN PUBLICATIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEWERKING - ENGAGEMENT STRUCTURELE ONDERSTEUNING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

VERBROEDERING VADERLANDSLIEVENDE GROEPERINGEN (VVG) - VRAAG EXCLUSIEF GEBRUIK LOKALEN - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

DIEPESTRAAT 139 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/113 - WEIGERING

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: Hernemen met verslag externe deskundige firma - veiligheid behoud boom?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

VOOGDIJSTRAAT 10 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/99 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

GEMEENTERAADSCOMMISSIE MENS & LEVEN - ONTWERPAGENDA 3 JUNI 2019  - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2019

 

VERSLAG MT - 20/05/2019 - KENNISNAME