ZITTING VAN DONDERDAG 21 MAART 2019

 

Aanwezig:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Lieve Heurckmans, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

wnd algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

schepenen

Andreas Verbeke, Hilde Valgaeren

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

OVERLEG- EN ONDERHANDELINGSCOMITÉ - 3 APRIL 2019 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 11 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

BRANDWEERVERSLAG - KINDERDAGVERBLIJF MOLLEKE - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

BESTELBONS < € 500 - WEEK 11 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

CONSERVATOR - SELECTIEPROCEDURE EN SELECTIECOMMISSIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

COMMUNICATIEVOORSTEL - WEEK 12 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

GELUIDSAFWIJKING SCHLAGER PARADE - VRIJDAG 28 JUNI 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

SUBSIDIE SVK - ASTRIDLAAN 6 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

BRONSTRAAT 69 - PV VAN VASTSTELLING VAN UITVOERING VAN VONNIS - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

MARIËNDAL - HERSTELLING DEFECTE BOVENGRONDSE HYDRANT MO-01932 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

NIEUWSTRAAT - UITBREIDING DRINKWATERNET (D-24-847) - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

RONDPLEIN - VERPLAATSEN BOVENGRONDSE HYDRANT D-17-732 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

UITVOERINGSDIENST - ORGANISATIE HOUTVERKOOP 30/4 - GOEDKEURING

 

 

 

Punt bijlagen/links Houtverkoop_loten_gecompr.pdf
Houtverkoop_communicatie.pdf
Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

UITLENEN MATERIALEN - WEEK 18 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

BEGRAAFPLAATS EZAART - BEZWAAR TEGEN VERWIJDERING VAN GRAFZERK FAMILIE PEETERS - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

KERMISSEN - TOEKENNING STANDPLAATSEN KERMIS RAUW 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

KERMISSEN - TOEKENNING STANDPLAATSEN KERMIS GINDERBROEK 2019 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

BESTELBONS ≥ € 500 - WEEK 11 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEEK 11 - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

GOMPELDIJK 35 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/4 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

GROENEWEG 61 - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/30 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

HAAG 155 - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/355 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

MARIËNDAL 2 - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/411 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

SLUIS 154 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/10 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

MUYSERTSTRAAT 36 - OMGEVINGSVERGUNNING 2018/413 - VERGUNNING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

DE HEYLANDEN 19 - MELDING 2019/83 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

RESIDENTIEWIJK BOERETANG - ART. 5.2.2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 5DE AFDELING SECTIE C NRS. 1462Z8, 1462A9, 1462S9 EN 1462G8 - OPMERKINGEN

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

2011/91MB VERKAVELING TOEMAATHOEK - DEFINITIEVE OPLEVERING - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

2019/08AH AANKOOP VAN LAPTOPS VOOR GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN - 2019 - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

2019/09AH AANKOOP VAN DIGITALE SCHOOLBORDEN EN BEAMERS - 2019 - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

LEMMENSBLOK ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/32 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

SLUIS 121 - OMGEVINGSVERGUNNING 2019/31 - WEIGERING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

WINTERSTRAAT (8) - AANVANKELIJK PV MET NR. TU.66.L6.000245/2019 - AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

MARTELARENSTRAAT 79 - MELDING 2019/76 - NIET-AKTENAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

ALEGRIA VZW - BIJKOMENDE GEBRUIKSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

SUBSIDIE - ACTIVITEITEN TER BEVORDERING OF PROMOTIE VAN LOKALE ECONOMIE - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

MAQUETTE INFOMAGAZINE - EDITIE JUNI, JULI EN AUGUSTUS - GOEDKEURING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

SLUITING BALIES SOCIAAL HUIS EN TEN HOVE - 31/5/2019 - VERHUIS

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

VERSLAG MT - 18/03/2019 - KENNISNAME

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

HANDHAVING - PREVENTIEF PROJECT KOELINSTALLATIES EN BEVOORRADINGSSTATIONS VOOR MOTORVOERTUIGEN - BESPREKING

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2019

 

PERSONEEL INZETTEN - OPSTELLEN EN AFBREKEN MATERIAAL OPENING BAKHUIS ZONDAG 23 JUNI 2019 - GOEDKEURING