ZITTING VAN DONDERDAG 15 JULI 2021

 

Aanwezig:

wnd burgemeester

Lieve Heurckmans

schepenen

Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

wnd algemeen directeur

Erwin Vandenbergh

Verontschuldigd:

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Frederik Loy

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

NOTULEN EN VERSLAG COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 01/07/2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG - UITBREIDINGSRONDE OPVANG BABY'S EN PEUTERS - KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

LIJST BRIEFWISSELING - WEEK 26-27 - KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BESTELBONS ≤ € 1.000 - WEEK 26 EN 27 - KENNISGEVING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS MOL - OPENVERKLARING FUNCTIE ICT-COÖRDINATOR - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

AANPASSINGEN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN - STRUCTUREEL THUISWERK - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

TECHNISCH ASSISTENT MAGAZIJN - OPENVERKLARING- GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GELUIDSAFWIJKING - MUZIEK FOOTIEK OP 31 JULI 2021, 1 EN 28 AUGUSTUS 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GELUIDSAFWIJKING - MUZIEKOPTREDEN MOLLENRIT ZONDAG 8 AUGUSTUS 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GELUIDSAFWIJKING - NICATERRAS 23 JULI 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GELUIDSAFWIJKING - OPTREDENS HOFSE DONDERDAGEN DONDERDAG 12 - 19 - 26 AUGUSTUS 2021- GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

DUINBERGSTRAAT - UITBREIDING DRINKWATERNET (D-25-286) - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

DON BOSCOSTRAAT 37 - 2B 822N (VOORHEEN 2B 822G-822M-822L)  - SCHRAPPING UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS VAN RISICOGRONDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

RAUW KVV - VERLENGING ERFPACHTOVEREENKOMST - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - DE BERGENFEESTEN VAN 31 JULI TOT 1 AUGUSTUS 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - KERMIS DONK VAN ZONDAG 11 TOT DINSDAG 13 JULI 2021 - BEKRACHTIGING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - STRAATFEEST DREEF OP ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN - STRAATFEEST NIEUWE HOEVENWEG OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BESTELBONS > € 1000 - WEEK 26 EN 27 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GOEDKEURINGSLIJST FACTUREN - WEKEN 26 EN 27 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

AFD. 2, SECTIE A, ZONDER NUMMER, OPENBAAR DOMEIN (TEN NOORDEN VAN E34, TER HOOGTE VAN HET VOORMALIGE DOUANECOMPLEX) - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/309 - ADVIES

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2020/27 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VERKAVELING 2020/29 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BORGERHOUTSEDIJK 58 - AANVRAAG TOT OPNAME IN HET VERGUNNINGENREGISTER VAN EEN GARAGE - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BRANDSTRAAT 68A - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/250 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

COLBURNLEI 74 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/292 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

DIEPESTRAAT 59 - MELDING 2021/397 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

EZAARTVELD ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/46 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

FEYNEND - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/188 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GRENSSTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/160 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

KIEZELWEG 228 - ART. 5.2.2. 1 G 1056S9 - GEEN OPMERKINGEN

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

PASTOOR VAESSTRAAT 48 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/289 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

PAVILJOENWEG ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/276 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

SCHOOLDREEF 126, 1STE AFDELING, SECTIE G, NUMMER 1097A3 - ART. 5.2.2. VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING - OPMERKINGEN

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

SMALLESTRAAT ZN - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/234 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

STREEKWEG 11, 13 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/324 - ADVIES

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

TOEMAATHOEK 73 - STANDPUNT BEROEP 2021/30 - BESLISSING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

VOLMOLENHEIDE 29 - STANDPUNT BEROEP 2020/505 - BESLISSING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

WATERINGSTRAAT 56 - MELDING 2021/385 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

WEZEL 77-79-81 - ART. 5.2.2. 1 G 1106N, 1106P, 1106L EN 1107Y - OPMERKINGEN

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

WINDTURBINE AGC - STANDPUNT BEROEP 2021/22 - BESLISSING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BERKVENSTRAAT 92 - MELDING 2021/373 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

POSTELARENWEG 213, AMBACHTSSTRAAT 12 EN 13, TORTELSTRAAT 43 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/173 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

NACHTEGAALSTRAAT Z/N - MELDING 2021/403 - AKTENAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2018/39ND RAAMOVEREENKOMST VOOR HET SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN GEDURENDE 3 JAAR IN 2 PERCELEN (2018-2021) - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2018/19ND BEGRAAFPLAATS RAUW: INFRASTRUCTUUR- EN OMGEVINGSAANLEG: ONTGRAVINGS- EN VERPLAATSINGSWERKEN  - ATTEST GOEDE UITVOERING- GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2019/29ND ONTWIKKELING NIEUWE TELEFOONCENTRALE  - INGEBREKESTELLING 2 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2020KB08 NIEUWE WEBSITE CULTUURCENTRUM 'T GETOUW - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021AH17 NIEUWE WEBSITE JAKOB SMITSMUSEUM - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021AP14 OVERBRENGEN ACCESS POINTS NAAR NIEUWE HIVEMANAGER MET 5 JAAR SUPPORT + TOEGANG HIVEMANAGER - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021AP15 VERHOGEN DISK-CAPACITEIT SERVERS TEN HOVE - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021AP16 VERLENGING SOFTWARE 360 GRADEN MOBILE MAPPING BEELDEN - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021KB35 CONSULTANT ONDERSTEUNING HRM - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021KB37 VERLENGING ONDERSTEUNING VAN DE AFDELING OMGEVING DOOR EEN DEELTIJDSE CONSULTANT - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021NR04 ONTWERP EN VORMGEVING PROJECT "MOLSE DORPSGEZICHTEN IN BEELD EN WOORD" - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021NR19 RAAMOVEREENKOMST ELEKTRICITEITSWERKEN 2021-2024 - GUNNING - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2021NR33 VERVANGEN VAN BESTAANDE DAKGOTEN EN BEKLEDING MILLEKEMOL - VERREKENING 1 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

21NR37 AANKOOP NIEUWE ZITGRASMAAIER GROENDIENST - LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

2019/30KB ONDERSTEUNING ICT - VERREKENING 2 - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

BRUGGESKE 51 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/304 - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

ROZENBERG 147, 149 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/290 - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

FEYNEND 143 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/240 - DEELS VERGUNNING, DEELS WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

HEUVELSTRAAT 39 - OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

SLUIS 9A - AANVRAAG TOT OPNAME IN HET VERGUNNINGENREGISTER VAN EEN GARAGE EN AANGEBOUWDE WONING - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

MIDDENSTRAAT  - OMGEVINGSVERGUNNING VERKAVELING 2021/7 - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

ATTEST VERKAVELINGSAKTE - VK 2018/9 - WEIGERING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

KAPMACHTIGING KMPB/AN/21/0540 – BEROEP RAAD VAN STATE - BESLUIT TOT INRECHTETREDING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

ACHTERBOS 202 - OMGEVINGSVERGUNNING 2021/237 - VERGUNNING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

VRIJWILLIGERS - BEDANKDAG 2022 - BESPREKING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

GEBRUIK RAADZAAL - DAVIDSFONDS - GOEDKEURING

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

VERSLAG MT - 05/07/2021 - KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juli 2021

 

VERSLAG MT - 12/07/2021 - KENNISNAME

 

 

Publicatiedatum: 30/07/2021